กิจกรรม : กิจกรรมบันทึกข้อตกลงในการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานภายในเทศบาลตำบลดอนทราย
รายละเอียด :
    เทศบาลตำบลดอนทรายได้ดำเนินกิจกรรมการลงนามบันทึกข้อตกลงในการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานภายใน (สำนักปลัดเทศบาล,กองคลัง,กองช่างและกองการศึกษา) เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕64 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนทราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และเทศบาลตำบลดอนทราย (นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย) มีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2564    อ่าน 37 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**